• Behandeling van werknemers

  • Individuele behandeling van werknemers

    Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat de werknemer diverse lichamelijke problemen aan geeft, wordt door back Service Plus beoordeelt of bij diegene een individuele aanpak nodig is of dat deze geinstrueerd kan worden via een collectieve voorlichtings sessie. Het inventarisatie formulier beoordeeld de werknemer op 5 hoofdgroepen. Blijkt dat 3 of meer hoofdgroepen problemen veroorzaken dan vindt een individuele aanpak plaats, bij minder dan 3 hoofdgroepen blijkt vaak een voorlichtingssessie voldoende om eventuele problemen te reduceren.

    Wat betreft de individuele aanpak: Back Service Plus heeft met diverse fysiotherapiepraktijken in uw regio een overeenkomst dat binnen 24 uur uw werknemer door een geregistreerd fysiotherapeut/manueeltherapeut gezien wordt.
    Back Service Plus streeft ernaar behandeling van werknemers te voorkomen door vroegtijdig eventuele klachten op te sporen, dus preventieve aanpak heeft haar prioriteit.