• Werkplekaanpassing

  • De ervaring leert dat bedrijven proberen door middel van aanpassingen aan de werkplek de houdings- en bewegingsproblemen te voorkomen. De ervaring van Back Service Plus is dat,als de werknemer begrijpt hoe een klacht tot stand komt, hij zelf die veranderingen kan doorvoeren om zijn klachten te reduceren. Het gaat dus om een goed uitgebalanceerde combinatie van werkplekanalyse, werkplekverbetering, training, gedragsverandering en de individuele zorg voor de werknemer.