• Back Service Plus voert gesprekken met management en werknemers over eventuele problemen betreffende de werkplek. Hun wensen worden nauwkeurig geïnventariseerd. Back Service Plus zal bekijken of verandering van de werkplek zinvol is in elk individueel geval. Veelal kan ook een verkeerde houding van de persoon problemen geven op de werkplek. Voorbeeld: in een goed stoel kan men ook slecht zitten!!!

  • Wordt ons gevraagd een bestaande situatie te bekijken, dan beoordelen we de inrichting naar de ergonomie. Ergonomie: streven naar aanpassing van de werkomstandigheden aan de aard en de begrenzingen van de mens.

    Marten Nijdam